Kok aan huis
Georges
Algemene voorwaarden

Nadat alle modaliteiten zijn overeengekomen: menu, tijdstip, locatie, het aantal personen en de kostprijs, wordt alles schriftelijk in een mail bevestigd. Deze offerte blijft 14 werkdagen geldig.

Om een vlotte samenwerking te kunnen garanderen bevestigt u deze afspraak, ten laatste 14 dagen voor het evenement en wordt er van u verwacht 50 percent incl. BTW van de totale kostprijs over te maken op BE19 7360 0455 3812.

Indien dit voorschot 6 dagen voor het geplande evenement niet ontvangen is, zal uw order geannuleerd worden.

De volledige vereffening wordt op voorhand duidelijk afgesproken.

Alle facturen kunnen contant betaald worden te Niel of overgeschreven op bovenvermeld rekeningnummer. In geval van niet-betaling voor de vervaldag wordt de schuldvordering van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 35 percent met een minimum van 50 euro en wordt er 2 percent per maand aangerekend vanaf de vervaldag. Bij eventuele betwisting zijn alle rechtbanken bevoegd.